Chủ đầu tư

Công Ty TNHH Đào Tạo Nghề - Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản và Đo Đạc Xây Dựng Ngân Hà

Địa chỉ: 61 Dân Chủ, Tổ 12, Khu phố 2, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Read more: http://www.thongtincongty.com/company/4bb39d2d-cong-ty-tnhh-dao-tao-nghe-dau-tu-phat-trien-bat-dong-san-do-dac-xay-dung-ngan-ha/#ixzz5KMpg1bMN

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công Ty TNHH Đào Tạo Nghề - Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản và Đo Đạc Xây Dựng Ngân Hà được thành lập vào ngày 03-01-2012, có trụ sở tại số 61 Dân Chủ, Tổ 12, Khu phố 2, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Đầu tư dự án

- Giáo dục nghề nghiệp

3. Dự án thực hiện:

- Dự án khu đô thị thương mại Airlink City

- ...