Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư Pacific

Địa chỉ: Số 2A Đường Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Website: http://grandpacific.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH Đầu tư Pacific là một công ty liên doanh giữa hai công ty: Công ty TNHH kỹ thuật GNS của Hàn Quốc và Công ty Lobana của Australia. 

2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư kinh daonh bất động sản

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:


Grand Pacific

Dự án Công ty TNHH Đầu tư Pacific đã bàn giao