Chủ đầu tư

Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Tâm

Địa chỉ: 9A Khu Dân Cư Trung Sơn, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Công Ty TNHH Đầu Tư Việt Tâm được thành lập ngày 12-08-2015 có trụ sở chính tại 9A Chung Cư cụm III và IV, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực hoạt động

-  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- Xây dựng nhà các loại

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

- Xây dựng công trình công ích

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

3. Dự án thực hiện

- Khu căn hộ CitiZen.TS