Chủ đầu tư

Công Ty TNHH HD Mon Hạ Long

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 81, Tổ 5, Phố Hải Minh, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Công Ty TNHH HD Mon Hạ Long là một thành viên thuộc hệ thống HD Mon Holdings, được thành lập vào ngày 15-05-2016, có trụ sở tọa lạc tại Số 81, Tổ 5, Phố Hải Minh - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

3. Dự án thực hiện:

- Dự án Mon Bay

- Dự án Mon City

- ...