Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8

Địa chỉ: 907 Đường Phạm Thế Hiển, Phường 8, Quận 8, Hồ Chí Minh

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Năm 1988, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Xí nghiệp Công trình đô thị Quận 8 trên cơ sở tiền thân của nó là Đội Công trình công cộng Quận 8 theo quyết định thành lập số 245/QĐ-UB ngày  25/11/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Năm 1995, Xí nghiệp được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 10/QĐ-UB ký ngày 13/7/1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Năm 1997 với QĐ số 5258/QĐ-UB-KT ngày 26/9/1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển Xí nghiệp Công trình đô thị Quận 8 thành Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
 
Năm 2000 theo QĐ số 6226/QĐ-UB-CN ngày 13/9/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chức năng, tăng vốn, chuyển trụ sở, đổi tên của Xí nghiệp Công trình đô thị Quận 8 thành Công ty Dịch vụ công ích Quận 8.
 
Đến năm 2010 Công ty Dịch vụ công ích Quận 8 được chuyển đổi thành công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 theo QĐ số 2815/QĐ-UBND ngày 29/06/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 
2. Sơ đồ tổ chức:
 
3. Lĩnh vực hoạt động:
 
- Hoạt động công ích:
 
      +Thu gom, vận chuyển rác, vệ sinh môi trường.
      + Quản lý công viên cây xanh, quản lý hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước.
      + Xử lý chất thải và các chất gây ô nhiễm trên và ven kênh, sông.
      + Xây dựng, sửa chữa công trình hạ tầng, đô thị.
 
 - Họat động kinh doanh khác:
         
      + Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông.
      + Tư vấn, thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
      + Kinh doanh nhà.
      + Mua bán vật liệu xây dựng.
      + ....
4. Dự án thực hiện:
 
- Dự án chung cư Trương Đình Hội II
- .....