Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Sông Hồng Nha Trang

Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Website: http://songhongnhatrangreal.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty TNHH một thành viên Sông Hồng Nha Trang - tiền thân là Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà - được thành lập   năm 1998, trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Xây dựng nhà ở và công trình công cộng với Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà lấy tên là Công ty Quản lý-Kinh doanh và Phát triển nhà (theo Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 08/01/1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 16/6/2004, Công ty Quản lý- Kinh doanh và Phát triển nhà đổi tên thành Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà (theo Quyết định số 146/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Hiện nay, Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Sông Hồng trực thuộc Bộ Xây dựng (theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 02/4/2010   của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển giao nguyên trạng Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà về Tổng công ty Sông Hồng và Quyết định số 604/QĐ-HĐQT-TCT ngày 06/4/2010 của Tổng Công ty Sông Hồng về việc tiếp nhận nguyên trạng Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà về Tổng công ty CP Sông Hồng).

 Giấy phép kinh doanh số: 3706000005   do phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hòa cấp (đăng ký bổ sung lần 9 ngày 24/12/2009).

 2. Lĩnh vực hoạt động:

 Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ giá định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. Cho thuê nhà đối với người nước ngoài và làm dịch vụ đối với người nước ngoài theo tinh thần Nghị định 389/HĐBT ngày 10/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính Phủ.

 Xây dựng công trình nhà ở và công trình công cộng, công trình Giao thông, đường ống cấp thoát nước, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, công trình điện hạ thế sau trạm biến áp.   Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp.

 Tư vấn quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng dân dụng – công nghiệp, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng. Kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn uống.

 3. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Chung cư Chợ Đầm - Nha Trang

Chung cư số 04 Yersin, thành phố Nha Trang

Chung cư số 02 Lê Hồng Phong - Nha Trang

Chung cư Vĩnh Phước - Nha Trang

Chung cư Hưng Phú, phường Vĩnh Hải, Nha Trang