Chủ đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Dự án Shin Yeong

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà SFC, 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Website: http://sypm.com.vn

Giới thiệu

KHÁC BIỆT
SYPM có những tài năng xuất sắc và chiến lược vượt trội.
SYPM hứa hẹn kinh doanh thịnh vượng.
SYPM đem lại lợi ích tốt nhất cho các nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên.
VƯỢT TRỘI
SYPM phân hóa các phương pháp và kết quả khác nhau.
SYPM dẫn đầu thị trường và thể hiện triển vọng thành tựu trong kinh doanh.
SYPM đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bao gồm những nhu cầu “chưa được đáp ứng”.
NIỀM TIN
SYPM đảm bảo chất lượng vượt trội qua việc quản lý chất lượng và trách nhiệm toàn diện.
SYPM coi trọng tính trung thực và đạo đức.
SYPM đảm bảo trách nhiệm cộng đồng.