Chủ đầu tư

Công ty TNHH Sài Gòn Remax

Địa chỉ: 22 Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

Trong thời kỳ đầu phát triển, Công ty TNHH Sài Gòn Remax là một công ty chuyên về xây dựng nhà và các công trình kỹ thuật dân dụng đồng thời kinh doanh các thiết bị máy móc, phụ tùng và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, công ty đã nhận ra tiềm năng phát triển của lĩnh vực có liên quan mật thiết với ngành xây dựng là bất động sản.

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Kinh doanh bất động sản

- QSD đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

3. Dự án thực hiện:

- Dự án Remax Plaza

Dự án Công ty TNHH Sài Gòn Remax đã bàn giao