Chủ đầu tư

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Bách Đạt (Bach Dat.Co.Ltd)

Địa chỉ: 38-40-42 Nguyễn Du, Đà Nẵng.

Website: http://bachdatcorp.com/

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Ra đời vào năm 2005 với ngành nghề ban đầu từ sản xuất và  kinh doanh café, đến năm 2007, Bách Đạt mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 
Bách Đạt hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ thương mại tốt nhất, tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, lợi ích cho nhà đầu tư. Không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, đóng góp tích cực cho công đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 
2. Lĩnh vực hoạt động 
 
- Bất động sản
 
- Sản xuất - thương mại
 
- Nhà hàng - khách sạn
 
- Văn phòng luật sư
 
3. Một số dự án đã và đang thực hiện
 
- Dự án Bách Đạt 1 - Khu đô thị Bách Đạt
 
- Dự án Bách Đạt 2 - khu đô thị 7B
 
- ...