Chủ đầu tư

Công ty TNHH Space 21 Fonexim

Địa chỉ: 203 Đường Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: http://www.hanviettower.com.vn

Giới thiệu

1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Quỹ đầu tư của Hàn Quốc thành lập năm 1974 và trở thành quỹ đầu tư dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản tại Hàn Quốc và trên thế giới. Tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư trên một tỉ đô la mỹ, quỹ đầu tư Hàn Quốc quản lý 08 quỹ nhỏ bao gồm các lĩnh vực cổ phiếu, bất động sản, năng lượng.

Tại thời điểm này, Quỹ đầu tư Hàn Quốc đầu tư dự án thông qua hình thức thành lập công ty liên doanh với các đối tác bất động sản có uy tín. Trong đó có công ty TNHH Space 21 Fonexim.

Công ty TNHH Space 21 Fonexim là công ty liên doanh giữa Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và công ty Space 21 Enc Pte Ltd Singapore, nhà thầu chính là Posco E&C Việt Nam.

Hiện tại công ty đang là chủ đầu tư tòa nhà Hàn Việt - 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là một dự án liên doanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

2. Lĩnh vực hoạt động

- Đầu tư bất động sản.

- Phát triển dự án

3. Dự án đầu tư xây dựng:

Cao ốc văn phòng Hàn Việt Tower