Chủ đầu tư

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Thông

Địa chỉ: 181/9 âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Website:

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Huỳnh Thông được thành lập năm 2007, với ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Lĩnh vực hoạt động

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

- Nuôi trồng thuỷ sản biển

3. Dự án đã thực hiện

- Khu căn hộ Amazing City