Chủ đầu tư

Công ty TNHH TMDV Xây dựng Khánh Vĩnh

Địa chỉ: Thôn Đông , Sông Cầu , Khánh Vĩnh , Khánh Hòa

Website:

Giới thiệu

 • 1. Giới thiệu dự án:
  • Công ty TNHH TMDV Xây dựng Khánh Vĩnh được cấp giấy phép xây dựng vào ngày 02/08/2011.
  • Công ty TNHH TMDV Xây dựng Khánh Vĩnh chính thức hoạt động vào ngày 10/08/2011.
 • 2. Lĩnh vực hoạt động:
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
  • Xây dựng nhà các loại
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • 3. Dự án thực hiện:
  • KVG The Capella Garden

Dự án Công ty TNHH TMDV Xây dựng Khánh Vĩnh đã bàn giao