Chủ đầu tư

Leadvisors Capital Management

Địa chỉ:

Website:

Giới thiệu

Leadvisors Capital Management là một công ty ngân hàng đầu tư và đầu tư gốc thuộc sở hữu của Việt Nam, chỉ nhắm vào thị trường Việt Nam. Được thành lập vào năm 2008, có sứ mệnh biến những ý tưởng giàu trí tưởng tượng và hợp lý thành các doanh nghiệp đang phát triển và có lợi nhuận bền vững. Với vai trò là đối tác ổn định và chiến lược, giúp các công ty danh mục của mình quản lý và đẩy nhanh sự tăng trưởng của họ bằng cách nắm bắt cơ hội mới, giảm thiểu rủi ro và chuẩn bị mở rộng mô hình kinh doanh của họ.
 
Tập trung vào các lĩnh vực mang lại nhiều giá trị nhất bao gồm: Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Giáo dục, Công nghệ & Dịch vụ kinh doanh và Truyền thông kỹ thuật số. 

Dự án Leadvisors Capital Management đã bàn giao