Chủ đầu tư

Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường 6, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Website: http://www.vietsov.com.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Vietsovpetro là Xí nghiệp Liên doanh đầu tiên của Việt   Nam với nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí và là một biểu tượng của tình Hữu nghị Việt   Nam – Liên Bang Nga.

Xí nghiệp Liên doanh   dầu khí Việt -Xô được thành lập trên cơ sở các Hiệp định Việt – Xô về hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam ký ngày 03/07/1980 và Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam – Liên Xô ký ngày 19/06/1981 về việc thành lập Liên doanh dầu khí Việt –Xô. 

2. Lĩnh vực hoạt động:

Điều hành khai thác mỏ, Khoan và dịch vụ   Địa Vật lý giếng khoan dầu khí, Dịch vụ phân tích thí nghiệm, Thiết kê, chế tạo, lắp ráp các công trình dầu khí biển, Dịch vụ Cảng biển, Vận tải biển, Phòng chống và thu gom dầu tràn. 

3. Thành quả đạt được:

Trong quá   trình hoạt động , Vietsovpetro luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của 2 Chính phủ Việt Nam và LB Nga về những thành tựu to lớn mà XNLD đạt được, đã phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng Lao Động, Huân chương cao quý Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và nhiều Huân chương, Huy chương khác của 2 Nhà nước.

 4. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồng Phúc