Chủ đầu tư

Quỹ Phát triển nhà ở Tp.HCM (HOF)

Địa chỉ: 121 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://hof.com.vn/

Giới thiệu

 1. Quá trình hình thành và phát triển

 Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 3823/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tên giao dịch quốc tế là Hồ Chí Minh City Housing Development Fund, tên viết tắt là HOF.

 Quỹ Phát triển Nhà Ở là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân thành phố

Quỹ Phát triển Nhà Ở là đơn vị thực hiện những nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao trong việc đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, là công cụ để Thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ về tài chính cho các nhà đầu tư trên lĩnh vực nhà ở và các đối tượng mua nhà theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Lĩnh vực hoạt động: tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách cấp, tổ chức huy động các nguồn vốn hợp lệ từ trong và ngoài nước để thực hiện chương trình nhà ở của thành phố.

3. Các dự án đã xây dựng, môi giới

Nhà thu nhập thấp phường Hiệp thành quận 12

Số 35 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân

 

Dự án Quỹ Phát triển nhà ở Tp.HCM (HOF) đã bàn giao