Chủ đầu tư

Saigon Bund Capital Partners

Địa chỉ:

Website:

Giới thiệu

Saigon Bund Capital Partners là công ty cổ phần đầu tư đồng sở hữu bởi Gaw Capital Partners và NP Capital.
 
Gaw Capital Partners là công ty quản lý quỹ đầu tư bất động sản toàn cầu. Chuyên gia tăng giá trị chiến lược cho bất động sản chưa được sử dụng đúng mức bằng cách thiết kế lại và định vị lại, công ty đã nắm bắt các cơ hội trên thị trường bất động sản hiện nay và thu được kết quả đáng kể trong lĩnh vực đầu tư bất động sản bao gồm phát triển nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ, khách sạn và vận tải logistics. Kể từ khi thành lập vào năm 2005, Gaw Capital Partners đã huy động vốn chủ sở hữu tương đương 5,7 tỷ USD, đồng thời nắm giữ và quản lý tài sản trị giá 12,7 tỷ USD tính đến Quý I/ 2016. Gaw Capital Partners hiện đang quản lý năm quỹ bất động sản nhắm tới Trung Quốc và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 
 
NP Capital là đơn vị đầu tư bất động sản trong nước có nhiều kinh nghiệm ở các dự án phát triển khu dân cư và khu thương mại tại Việt Nam. Cùng với Gaw Capital Partners, NP Capital đã mua lại, quản lý và phát triển các dự án có tổng chi phí đầu tư hơn 1,4 tỷ USD trên khắp các thành phố lớn ở Việt Nam