Chủ đầu tư

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI)

Địa chỉ: 20 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.saigoninvest.com

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn - Saigon Invest Group (SGI) là tập đoàn công chúng hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập ngày 25/10/2006. Từ một công ty với số vốn ít ỏi ban đầu, đến nay SGI đã trở thành một đơn vị kinh tế hùng mạnh gồm 40 thành viên với tổng tài sản ước tính lên đến trên 2 tỉ USD và tổng lực lượng nhân sự trên 6.000 người. Khởi đầu bằng việc đầu tư phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp tập trung, nắm bắt cơ hội trong thời kỳ đất nước mở cửa hội nhập với thế giới, SGI đã nhanh chóng vươn đến những thành công nhất định. Chỉ trong một thời gian ngắn xây dựng và phát triển, SGI đã sở hữu và quản lý 20 Khu công nghiệp lớn tại các đặc khu kinh tế và vùng trọng điểm chiến lược trên toàn quốc.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Bất động sản, tài chính, công ty viễn thông và các công ty về năng lượng, khai khoáng, năng lượng, công nghệ thông tin, truyền thông…