Chủ đầu tư

Tập đoàn đầu tư Thành Đạt

Địa chỉ: 21 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Website: https://thanhdatgroup.vn/

Giới thiệu

Thành Đạt Group là tập đoàn kinh tế đa ngành có trụ sở đặt tại Đà Nẵng, Việt Nam. Các ngành nghề cốt lõi của tập đoàn bao gồm đầu tư bất động sản quy mô lớn, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và thu mua nợ. Với rất nhiều dự án thành công sau 20 năm phát triển, Thành Đạt đã được nhìn nhận là một trong những doanh nghiệp đứng đầu ở miền Trung Việt Nam. Tập Đoàn Thành Đạt đặt mục tiêu trọng tâm trong tương lai vào việc đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội Việt Nam bằng cách đẩy mạnh các dự án thúc đẩy nên kinh tế, tạo thêm giá trị thặng dư và tài sản chung cho toàn người dân Việt Nam, cải thiện môi trường và nâng cao phúc lợi xã hội.

 Địa chỉ: 21 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

SĐT: 02363.821.968

Dự án Tập đoàn đầu tư Thành Đạt đã bàn giao