Chủ đầu tư

Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam (HUD Group)

Địa chỉ: Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.hud.com.vn

Giới thiệu

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Quá trình hội nhập kinh tế, đặc biệt là sau khi gia nhập WTO, đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi quá trình tích tụ vốn và các nguồn lực để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn. Hơn nữa, để vận hành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiện điều tiết vĩ mô hiệu quả và đảm bảo an sinh xã hội, tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX), Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương đã chủ trương thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh trong các ngành, lĩnh vực then chốt nhằm tập trung các nguồn lực, tạo lợi thế và quy mô và tạo điều kiện phát triển các mối quan hệ trong chuỗi giá trị.

Đứng trước yêu cầu tất yếu đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo cơ chế thí điểm thành lập và vận hành các tập đoàn kinh tế Nhà nước trong một số lĩnh vực. Kể từ năm 2005 đến nay đã có 8 tập đoàn kinh tế Nhà nước được thành lập và đi vào hoạt động. Tháng 11/2009, Nghị định 101/NĐ-CP/2009 về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế Nhà nước, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong lĩnh vực này.

Trong số các lĩnh vực kinh tế, phát triển đô thị và nhà ở là một lĩnh vực quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một mặt, lĩnh vực này đóng góp một tỷ trọng lớn trong GDP và là lĩnh vực có sự tham gia của nhiều ngành sản xuất dịch vụ quan trọng như xây dựng, vật liệu xây dựng, chưa kể những tác động gián tiếp đến các ngành kinh tế khác như hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ,...

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa trong những năm vừa qua một mặt đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng mặt khác đã tạo ra sức ép khá căng thẳng về nhiều mặt, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ để giải quyết. Thị trường bất động sản phát triển và phần nào đã giải quyết được nhu cầu nhà ở của người dân nhưng còn nhiều bất cập. Các doanh nghiệp tham gia thị trường bất động sản đa số còn mang tính tự phát và tập trung vào phục vụ các đối tượng có thu nhập cao với mục tiêu lợi nhuận. Tính minh bạch của thị trường còn được đánh giá là thấp và biến động khó kiểm soát, gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế. Thực tế đó đòi hỏi phải có sự định hướng và điều tiết của Nhà nước nhằm đảm bảo thị trường bất động sản vận hành một cách công khai, minh bạch và hiệu quả, đồng thời đảm bảo chính sách xã hội về nhà ở đối với cá tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách.

Đó là những lý do tất yếu, khách quan để hình thành một tập đoàn kinh tế Nhà nước trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở. Ngày 30/7/2009, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam.

Ngày 12/01/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - công ty con gồm Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị là Công ty mẹ (trên cơ sở tổ chức lại bộ máy Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị)   và các doanh nghiệp là Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng và Tổng công ty VIWASEEN. Với những thế mạnh về vốn, kinh nghiệm phát triển nhà và đô thị, năng lực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp nhờ phát huy hiệu quả trong việc hợp tác, khai thác các yếu tố trong chuỗi giá trị và lợi thế quy mô.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị. Đầu tư phát triển và thi công xây lắp , tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp , sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm...

3. Chiến lược phát triển:

Đóng vai trò định hướng thực hiện chiến lược phát triển đô thị và nhà ở Việt Nam. Tham gia điều tiết thị trường bất động sản, tập trung phát triển nhà ở cho các đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Nhân rộng mô hình khu đô thị mới ra các địa phương trên cả nước.

Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam có định hướng kinh doanh đa ngành, trong đó lĩnh vực trọng tâm là phát triển đô thị và nhà ở, gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật, sản xuất vật liệu xây dựng, môi trường để phát huy sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp thành viên

 

4. Thành quả đạt được:

Huân chương lao động Hạng 3 cho tập thể Công ty Phát triển Nhà và Đô thị. Huân chương lao động Hạng 3 cho ông Nguyễn Vạn - Giám đốc Công ty HUD. Huy chương vàng chất lượng cao Ngành xây dựng cho Công ty HUD (02 Huy chương). Bằng khen Bộ Xây dựng cho tập thể: Công ty HUD, XN số 1, Phòng Kinh tế - Kế hoạch, Phòng Tài chính kế toán . Công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) Huy chương vàng chất lượng cao Ngành xây dựng. Bằng Khen Bộ Xây dựng cho tập thể HUD,…

5. Công ty thành viên:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THỦY TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG (BDCC)

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD9

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ   XÂY DỰNG HUDCIC

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ   HUDS

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUDFIC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NHA TRANG

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC MỎ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TAM ĐẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN HUD SE

6. Tầm nhìn, sứ mệnh:

Phát huy thế mạnh của các thành viên Tập đoàn, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thực hiện thành công chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 của Tập đoàn với mục tiêu hoàn thành 12,5 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó nhà ở với mức giá trung bình chiếm tỷ trọng lớn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm; tích cực tham gia chương trình xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo tỷ lệ diện tích nhà ở xã hội chiếm khoảng 10% tổng diện tích sàn nhà ở thực hiện.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, từng bước tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, phù hợp với định hướng và mục tiêu tham gia điều tiết thị trường bất động sản, đáp ứng các yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phấn đấu tăng trưởng vốn chủ sở hữu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đầu tư và phát triển, từng bước tham gia điều tiết vĩ mô và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên để đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ trong mô hình hoạt động Tập đoàn. Phấn đấu hàng năm trong Đảng bộ Tập đoàn có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một hoạt động mang tính thường xuyên; nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn liền với các phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, làm chỗ dựa và cầu nối của người lao động với tổ chức Đảng. Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong Tập đoàn, hướng tới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.   

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị trong chỉ đạo lãnh đạo đơn vị thực hiện các mục tiêu, định hướng của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực phát triển nhà và đô thị, thiết thực tham gia điều tiết thị trường bất động sản Việt Nam, xứng đáng là công cụ sắc bén, thực hiện các vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước.

7. Các dự án đã xây dựng, môi giới:

KHU ĐÔ THỊ KIỂU MẪU LINH ĐÀM

 KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐỊNH CÔNG

Khu đô thị Mỹ Đình II

Khu đô thị mới Đông Tăng Long

Khu đô thị mới Việt Hưng

Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN – YÊN PHÚC – HÀ ĐÔNG

Khu đô thị mới Long Thọ - Phước An

Khu Đô thị mới Vân Canh

Khu đô thị mới Chánh Mỹ…

Dự án Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam (HUD Group) đã bàn giao