Chủ đầu tư

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.petrolimex.com.vn

Giới thiệu

 1. Quá trinh hình thành và phát triển:

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ Thư­ơng nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/04/1995 của Thủ t­ướng Chính phủ. Tổng công ty Xăng dầu Vệt Nam hiện có 41 Công ty thành viên, 34 Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc các Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước, có 23 Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty, có 3 Công ty Liên doanh với nước ngoài và có 1 Chi nhánh tại Singapore.

Là doanh nghiệp nhà nước trọng yếu, được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm 60% thị phần xăng dầu cả nước, Petrolimex luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và bảo đảm an ninh quốc phòng...

Chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước:

2. Lĩnh vực hoạt động:

 Kinh doanh Xăng dầu; Kinh doanh nhựa đường; Kinh doanh Dầu nhờn; Xây dựng; Thiết kế và tư vấn đầu tư; Bảo hiểm; Bất động sản; Vận tải; Hóa Chất; Khí hóa lỏng; Xuất nhập khẩu tổng hợp; Cơ khí; Thiết bị xăng dầu; Tin học viễn thông và tự động hóa.