Chủ đầu tư

Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn-Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Website: http://www.saigoncons.com.vn/info@saigoncons.co

Giới thiệu

1. Giới thiệu chung:

  • Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn - Sageco là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 6211/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Theo quyết định số 168/2003/QĐ-UB-KT ngày 10/09/2003 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, quyết định sát nhập Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố – CMC vào Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SAGECO và lấy tên  là Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SGC.
  • Ngày 15/9/2006 của Ủy Ban nhân dân TP.HCM có Quyết định số: 4198/QĐ-UBND về  việc chuyển Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.

Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn-Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên được chuyển đổi từ Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

2. Lĩnh vực hoạt động:

- Xây lắp

- Đầu tư dự án
- Tư vấn thiết kế
- Vật liệu xây dựng
- Các lĩnh vực khác
3. Dự án thực hiện:
- Dự án Soho Riverview
- ....

Dự án Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn-Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên đã bàn giao