Tin rao dự án

1 ảnh

Đất ở lâu Hòa Vang, Đà Nẵng, giá cả liên hệ

Phường Hòa Liên, Xã Hòa Liên , Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Huỳnh Lê Đức Thắng Đã đăng 01/11/2019 - Ngày cập nhật tin đăng 07/02/2020
  1. Giá cả liên hệ.
  2. Đất ở lâu. Tỉnh thành phố Đà Nẵng , quận Hòa Vang , phường Hòa Liên , đường 10, hướng Tây.
  3. Thửa đất số 64 , B2-35.